Besiktning inför förvärv.

Har du några funderingar, ring eller skriv gärna:

Tfn: 0498-210190

Mobil: 0705-220190

Kom ihåg att nuvarande ägare ofta är i behov av att sälja, så därför skall du inte ta muntliga löften utan se till att eventuella tillägg blir inskrivna i köpekontraktet.

Vissa saker som rör fastighetens insida, bör man ha i åtanke att dom endast tillhör gruppen ”skönhetsfel”, dit hör bl.a. Knarrande golv, Dörrar som kärvar, Äldre köksinredningar, Otäta fönster, Dålig vindsisolering o.s.v.. Dessa saker är sådant som man med hjälp av lite enkla råd, från någon sakkunnig kan åtgärda själv utan allt för stora kostnader och därför inte skall lägga för stor vikt vid, när man gör en besiktning.

Som köpare är du skyldig att undersöka det som är tillgängligt för besiktning, d.v.s. Du behöver inte såga sönder väggar för att kunna besiktiga ett kallutrymme på t.ex. en övervåning. Med tillgänglig menas dock att ett yttertak eller en vind är tillgänglig även om ingen stege finns på plats. Om huset är tillbyggt, kolla att tillbygget finns med på ritningar hos Byggnadsnämnden.

Husets svaga punkter:

Under ett antal år byggde man gärna mer eller mindre platta tak, var extra noga vid besiktning av vinden på sådana hus, vid minsta tecken på att takbrädor har mörknat provstick med kniv, den skall inte gå att sticka in mer än någon millimeter i träet. Har huset tegeltak, lyft gärna på några tegel och se efter att läkten ej är murken. Kontrollera skorstenens anslutningsplåtar samt tegelfogar även en bit ner på insidan av skorstenen.

Har huset källare som är inredd bör du vara extra vaksam på alla former av fuktrinningar/fläckar även om dom är torra vid besiktningstillfället. Här är ett utmärk tillfälle att använda fuktmätaren, högsta godtagbara fuktprocent ligger på ca. 50-55 % har källaren elradiatorer utan olja bör fuktkvoten vara något lägre. Har huset s.k. Platta på mark, bör du vara extra observant på lukt i bottenplanet, lättast att upptäcka tendenser till mögellukt har du i garderober och andra utrymmen där luften ofta står still. Hos hus med s.k. Torpargrund bör du ta dig så långt in i den som är möjligt, var extra observant på stillastående vatten i grunden. Kom ihåg ventilationen i grunden, 1 galler per 10 kvadrat är ett bra riktmärke, inga ventiler får vara tilltäppta. Tryckimpregnerat virke är ingen garanti för att det inte är mögelangripet, vissa sporer trivs bättre på tryckimpregnerat.

Ytterfasader av puts bör besiktigas noga om dom har några år på nacken. Ser man minsta tecken på att putsen har blivit lagad kan det vara på sin plats att provknacka fasaden det gör man lättast med pekfingerknogen, det får inte låta ihåligt runt lagningar, då betyder det att putsen har släppt från fasaden, att börja med en omputsning kostar en bra slant. Invändig besiktning bör omfatta alla utrymmen som är extra utsatta för vatten, såsom Bad och Dusch, Kök, källarväggar, genomgångar för elementrör och insidan av fönster, speciellt nedre delen av karmen. Vidare bör man kontrollera eldragningarna om man ser tecken på att fasta installationer är dragna ur befintliga eluttag. Proppskåpet skall ha en förteckning över vad varje propp är ansluten till. Eldstäder bör inte ha märken efter sot på utsidan ej heller vara nymålade. Om du vid besiktningen blir tveksam, var inte rädd för att fråga någon sakkunnig. Det är alltid bättre att fråga innan. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig att känna dig lite tryggare. Har du fått adressen till den här hemsidan av Mäklaren, då är han enligt mitt tycke en pålitlig människa.

 

               LYCKA TILL MED DITT HUSKÖP !!!!!!!