Utdrag ur kompendium

Här kan du se några utdrag ur kompendiet, hela kompendiet består av 8 sidor som behandlar det som är viktigt vid ett fastighetsförvärv. Till kompendiet bifogas ett besiktningsformulärpå 6 sidor i 1 ex. som du själv fyller i utan några som helst problem efter att du har läst kompendiet.

Valda stycken ur kompendiet:

UNDERSÖKNINGSPLIKTEN: En fastighet säljes alltid i befintligt skick, det betyder ordagrant att det är du, som köpare som är skyldig att upptäcka eventuella fel och brister innan köpet fullbordas, det är alltid mycket svårt att få rättelse i efterhand.

Det betyder att du som köpare är skyldig att undersöka fastigheten innan köpet avslutas, men vad skall man undersöka?

För att få ut det mesta möjliga av din besiktning, så bör du ha läst kompendiet i sin helhet. Gärna några gånger!!!

Under dom år jag har arbetat med fastighetsbesiktningar, har jag ännu inte stött på någon fastighet där besiktningen inte har betalt sig mångfaldigt.

Skulle du nu råka ut för den situationen att du inte kan sänka fastighetens pris genom din besiktning, så har du i alla fall minskat risken för att du ska behöva lägga tid i rätten på tvistemål som inte gagnar någon.

Torpargrund som saknar erforderligt antal ventiler bör undersökas extra noga, var observant på dålig lukt. Har huset källare med rabatter mot sockel, var noga vid besiktning av källarens ytterväggars insida.

Inget vatten vid spolning i dränering, troligen tät eller skadad (dyrt).

INSIDAN: 

VINDEN: Nu skall du börja med att ta dig upp till taket, om det inte går att ta sig upp till vindsbjälklaget så skall detta skrivas in i protokollet.

Börja med att titta ut på yttertaket, var noga runt skorstenen. Kontrollera att det befintliga beslaget sluter tätt runt skorstenen. Fogmassa är tillåten under förutsättning att skorstenen i övrigt är hel och att plåten sluter tätt mot skorstenen.

Besiktningsformuläret innehåller alltid en färgkod efter varje punkt, antingen röd, blå eller grön. Dom motsvarar vad kostnaden för att åtgärda punkten blir enligt en skala som du hittar här nedanför:

RÖD = Väldigt kostsamt och oftast komplicerat SKALL utföras av fackman, ett ingrepp som oftast innebär mycket krångel.

Men det där skall jag inte gå in närmare på här, utan det överlåter vi åt den som kan den biten: MÄKLAREN.

Du ska komma ihåg att mäklaren, även om han/hon är anlitad av säljaren, skall betraktas som din vän vid en eventuell fastighetsaffär. 99,9 % av alla mäklare idag inte vill hamna i den situationen som innebär tvist i rätten. Väljer du dessutom en auktoriserad mäklare så kan du ”sova gott”, även efter affären.

Denna besiktning ger dig ingen garanti på att huset är helt felfritt, men den har ökat dina chanser avsevärt att hitta ett bra hus. Skulle du stöta på problem när du följer detta kompendium så ingår min erfarenhet via telefon i priset. Du kan när som helst under din besiktning ringa mig på 0705-220190

Har du några funderingar, ring eller skriv gärna:

Tfn: 0498-210190

Mobil: 0705-220190